Оптик цонх

Оптик цонх нь механик хавтгай, зарим тохиолдолд оптик хавтгай, нарийвчлалын шаардлагаас хамаарч), гэрлийг оптик хэрэгсэлд оруулах боломжийг олгодог тунгалаг хэсэг (сонирхлын долгионы уртын хувьд). Цонх нь ихэвчлэн зэрэгцээ байдаг бөгөөд наад зах нь харагдахуйц гэрэлд зориулагдсан бол тусгалаас хамгаалах бүрээстэй байх магадлалтай. Оптик багажийг тухайн төхөөрөмжийн дотор харах боломжийг олгохын тулд оптик цонхыг тоног төхөөрөмжид (вакуум камер гэх мэт) суулгаж болно.

Нарийвчлалтай оптик оптик цонхыг олон салбарт ашигладаг, тухайлбал:
● Сансрын
● Цэргийн нисэх онгоц
● Арилжааны нисэх онгоц
● Шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн багаж хэрэгсэл
● Эрдэм шинжилгээ ба судалгаа
● Аж үйлдвэрийн хэрэглээ


Шуудангийн цаг: 8-р сарын 02-2021